Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

Dzięki swej niezawodnej precyzji nasze czujniki wilgotności HYGRASGARD i regulatory wilgotności HYGRASREG od lat doskonale sprawdzają się w wielu zakresach automatyki budynków znajdując zastosowanie również w ramach technologii "clean room" oraz sal operacyjnych.

 

Zakres pomiarowy od 0% do 100% wilgotności względnej przy temperaturach pracy od -35ºC do +80ºC daje szerokie spektrum standardowych i  technicznych aplikacji przy jednoczesnej tolerancji sterowania i pomiarów do maks. 2% - 3% RH. Jak we wszystkich urządzeniach firmy S+S wzornictwo opatentowanych serii obudów Frija i Thor w wysokim stopniu zapewnienia komfortową eksploatację oraz ujednolicenie wyglądu czujników i wyposażenia sterującego.

 

Przykłady zastosowań:

  • technika chłodnicza, klimatyzacyjna i  wentylacyjna

  • technika pomieszczeń sterylnych

  • przemysł spożywczy i  farmaceutyczny

  • szpitale, hale produkcyjne, muzea

  • laboratoria badawcze, biura, pomieszczenia

    elektronicznej obróbki danych, szafy sterownicze

  • szklarnictwo meteorologia

PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2019
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™