Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

PARKER DOMNICK HUNTER

prdcS domnick
Ogólnie o filtrach procesowych    
   
Filtry do powietrza i gazu    
   
Ogólnie o filtrach    
   
HIGH FLOW PREPOR GFA, ZCHP    
PEPLYN AIR, ZCPH    
BIO-X II, ME, MER    
HIGH FLOW BIO-X, ZCHB    
HIGH FLOW BIO-X Vent Autoclave, ZGP    
TETPOR AIR, ZCMT, ZLMT, ZEMT, ZSMT    
HIGH FLOW TETPOR II, ZHFT    
HIGH FLOW TETPOR II Vent Autoclave, ZTA    
HIGH FLOW TETPOR H.T., ZCHT    
   
Filtry do pary    
   
PLEATED / SINTERED ZCSS, ZCHS    
   
Filtry do cieczy technologicznych    
   
Ogólnie o filtrach    
   
PROSPUN, PRSC, PRST, PRSA    
PROPLEAT PP, PRPP    
PROSTEEL A, ZCCF, ZCMF    
PROSTEEL N, ZCCM, ZCPM    
PEPLYN NE, ZCNE, ZENE    
PEPLYN PLUS, ZCPP, ZEPP, ZSPP    
PREPOR GF, ZCGF, ZEGF, ZSGP    
PREPOR GP, ZCGP,ZEGP    
PREPOR PES, ZCPS, ZEPS    
TETPOR PLUS, ZCTP    
CARBOFLOW MX, C    
   
Filtry do napojów    
   
Ogólnie o filtrach    
   
PEPLYN HD, PHD    
PEPLYN HA, PHA    
PREPOR GF, PFD    
PREPOR GP, PGP    
PREPOR PP, PPP    
CRYPTOCLEAR PLUS, ZCCP, ZECP    
CRYPTOCLEAR PES, ZCCS, ZECS    
BEVPOR PS, BPS    
BEVPOR PH, BPH    
BEVPOR PT, BPT    
BEVPOR PW, BPW    
BEVPOR MS, BMS    
BEVPOR MT, BMT    
BEVPOR MH, BMH    
   
Filtry do farmaceutyki    
   
Ogólnie o filtrach    
   
PROCLEAR GF, PCGF, PLGF, PEGF, ZSGF    
PROCLEAR GP, PCGP, PLGP, PEGP, ZSGP    
PROCLEAR PP, PCPP, PLPP, PEPP, ZSPP    
PROPOR BR, ZCBR, ZLBR, ZEBR, ZSBR    
PROPOR SG, ZCSG, ZLSG, ZESG, ZSSG    
PROPOR HC, ZCHC, ZLHC, ZEHC, HSHC    
PROPOR LR, ZCLR, ZLLR, ZELR, ZSLR    
TETPOR HP, ZCMT, HP    
TETPOR LIQUID, ZCMT, ZLMT, ZEMT, ZSMT    
   
Filtry dyskowe    
   
Filtry dyskowe, ZD    
   
Obudowy dedykowane    
   
Dedykowany zakres obudów    
Dedykowany zakres kapsli i przyłączy    
Tabela przeliczników    
Tabela zgodności chemicznej    
Słownik terminów używanych w filtracji    
   
Sprzęt do badań jakości powietrza    
   
Ogólnie o sprzęcie    
   
VALAIRDATA II, WVA
   
PORECHECK IV, WPK    
BEVCHECK, BEVCHECK PLUS, WBC    
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2021
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™