INNOWACYJNA GOSPODARKA

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „DESCO” Sp. z o. o. w 2014 r. uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, na projekt pt. „Usprawnienie komunikacji związanej z realizacją zleceń przez DESCO Sp. z o.o. z Kwidzyna.”

Firma realizuje projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich:

1) Projekt POIR.03.03.03-22-0016/19 Ekspansja usług firmy Desco na rynki międzynarodowe poprzez udział w targach i promocję w mediach.2)
Projekt POIR.03.03.03-22-0012/20 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „DESCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wzrost eksportu firmy Desco i jej produktów branży HVAC