SATI nowym partnerem biznesowym, 26 września 2023

Dnia 26 września 2023 podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą SATI.

Sati jest włoskim producentem węży przemysłowych.
Liczymy na owocną współpracę

SATI Rubber and PVC Products